top of page

MBSR - EN VIGTIG STØTTE I DIT LIV

HVAD ER MBSR?

 

MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction) er et specifikt 8 ugers program, udviklet af Professor Jon Kabat-Zin fra USA, ved center for Mindfulness ved Massachusetts universitet

 

MBSR-programmet er forankret inden for konteksten ”mind-body medicine”­ og er siden 1979 blevet brugt i det etablerede Amerikanske sundhedsvæsen.

MBSR er baseret på intensiv træning i mindfulness meditation, mindfull Hata yoga, samt konkret teori om hvordan vores nervesystem er opbygget.

HVAD FÅR JEG UD AF ET MBSR FORLØB?

  • Du lærer at styrke din evne til at være nærværende og accepterende både over for dig selv og andre.

  • At håndtere vanskelige situationer og følelser på en konstruktiv og løsningsorienteret måde.

  • At se situationer sådan som de er og ikke gennem et filter af dine egne forestillinger om hvordan livet burde være.

  • At udvise selvomsorg og rummelighed over for dig selv.

  • Mange oplever større glæde, rummelighed og ro i deres liv og hverdag.

  • I stedet for at reagere pr. automat pilot i en presset situation, lærer du at agere opmærksomt og tænksomt, hvilket ofte løser en potentiel konflikt i stedet for at optrappe den. 

  • Du vågner op til det liv du har lige nu. Ikke det der har været eller det der skal komme.

HVORFOR MBSR FREM FOR ANDRE KURSER?

 

MBSR programmet er defineret ud fra en helt fast ramme, og undervises efter samme pensum over hele verden. Dette har muliggjort forskning specifikt på 8 ugers-programmet. Materialet der undervises ud fra, er baseret på erfaringer af mere end mere en 1 million timers klinisk arbejde og mere end 24.000 personer har gennemgået 8 -ugers forløbet.

 

Som deltager er du derfor garanteret undervisning af høj faglig kvalitet baseret på et videnskabeligt evidensbaseret grundlag. Herhjemme uddannes underviserne fra Århus universitet, Center for mindfulness.

FORSKNING

 

De gavnlige effekter af 8-ugersforløbet underbygges af hjerneforskning. Vi ved i dag at hjernen er plastisk, det vil sige at struktur og funktion ændres fysisk i områder, som står for regulering af stress, når man over tid træner sit nærvær.

 

Det er videnskabeligt dokumenteret (hvis programmet følges) at MBSR forbedrer trivsel, humør, empati og opmærksomhed, samt nedsætter symptomer på stress, angst, depression og smerter.

Overordnet oplever kursisterne større personligt velvære i form af en mere positiv og accepterende holdning til de udfordringer vi alle uundgåeligt møder i livet.

Hos Dansk Center for Mindfulness hvor jeg er uddannet, kan du læse mere om den nyeste forskning.

HVORDAN FORGÅR DET PRAKTISK?

Et MBSR-forløb varer 8 uger med 1 fast mødegang om ugen af 2 timers varighed, samt en heldags session af ca. 7,5 times varighed. Forløbet er sammensat af siddende og gående meditation, let yoga, kropscanninger, teori og små nærværs øvelser.

 

Du får adgang til lydfiler som skal bruges til hjemmearbejdet, som er en vigtig del af programmet

Inden forløbets start, har du en afklarende samtale med underviseren for at vurdere om forløbet er det rigtige for dig.

 

HVAD KRÆVER DET?

 

Et 8-ugers forløb kræver åbenhed og villighed til at se på dig selv i et andet og større perspektiv – hvilket ikke altid let. Derfor er det en stor fordel at være i en gruppe så vi spejler hinanden og forstår at vi alle har problemer indimellem og at vi ikke er de eneste der kæmper med svære ting i livet.

 

Et MBSR forløb kan være en stress faktor i sig selv, da der lægges op til ca. 1 times dagligt hjemmearbejde. Er dette ikke muligt pt. i et eller andet omfang, kan det være en løsning at vente til du har mere tid til rådighed.

 

Du kan sagtens deltage i forløbet uden at praktisere derhjemme, men det er en forudsætning at du er villig til at kigge på hvad det så er der forhindrer dig i at følge proceduren som en del af læringsprocessen.

MBSR - EN VIGTIG STØTTE I DIT LIV

Ingen mennesker kommer igennem livet uden lidelse og udfordringer, og vi går ikke igennem arbejdslivet uden at møde forandringer, frustration, stressorer, uro, og svære situationer.

 

Mindfulness kan være en hjælp til bedre at leve med den uro og de udfordringer man helt naturligt møder i sin hverdag og i livet generelt, uden at hænge fast i dem.

Meditativ opmærksomhed som vi træner gennem mindfulness, er helt fundamentalt, da det nærværende øjeblik er det eneste tidspunkt, hvor vi kan opfatte noget, lære noget, vokse og ændre noget.

HOLD START 2023

Vi mødes 8 tirsdage fra 17.00-19.00 i marts-maj 2023.

 

Holdet starter tirsdag d. 7. marts 2023 (der er ingen undervisning i påsken) og kører på følgende datoer:
7/3, 14/3, 21/3, 28/3, 11/4, 18/4, 25/4, 2/5 2023.

Vi skal være i nogle skønne lokaler i Krogsgade 3, der ligger ud til Sortedamssøen. Prisen er kun 2800 kr. for hele kurset.

Vi er max. 10 deltagere på holdet, så der er god tid til alle.

­Har du spørgsmål til undervisningen er du meget velkommen til at kontakte mig på tlf: 50527574 eller mail. Info@sei-mei.dk.

bottom of page